Korrekt håndtering og bortskaffelse af affald reducerer virksomhedens omkostninger

Virksomhedstilpasset og effektiv uddannelse

Kom i gang med WasteAcademy

WasteAcademy - Uddannelse i korrekt håndtering af affald

WasteAcademy er Danmarks stærkeste uddannelsesportal når det handler om at uddanne virksomhedens medarbejdere i korrekt håndtering og sortering af affald. WasteAcademy er et selvstændigt selskab, men indgår naturligt som en stærk samarbejdspartner til WastePartner Management.

For informationer om WastePartner Management, klik ind på hjemmesiden www.wpm.dk

Ideen bag WasteAcademy er, at tilbyde danske virksomheder en mulighed for at sikre, at virksomhedens medarbejdere løbende gennemgår en grundig uddannelse i korrekt affaldshåndtering og sortering - uden at den enkelte medarbejder skal sendes på dyre og tidskrævende eksterne kurser.

Udviklingen af WasteAcademy er sket med henblik på at indgå som et supplement til miljørådgivningsvirksomheden WastePartner Management's overordnede vision.  WastePartner Management ønsker konstant at være medvirkende til at udvikle nye værktøjer der kan hjælpe danske virksomheder i det løbende arbejde med at sikre korrekt og optimal affaldshåndtering, herunder fuldt overblik over affaldssystem, containere, fraktioner, bortskaffede mængder samt økonomien der relaterer sig hertil. 

WasteAcademy designes og skræddersyes til den enkelte virksomhed. Det vil sige, at det er virksomhedens eget affaldssystem og affaldstyper som medarbejderne bliver uddannet i - og ikke blot, som ellers typisk, en generel orientering om affald. WasteAcademy kan indeholde præcis de elementer den enkelte virksomhed ønsker, eksempelvis de overordnede regler omkring affaldshåndtering, sorteringsvejledninger samt naturligvis en grundig indføring i de enkelte affaldstyper og opstillede containere på virksomheden.

For nærmere information om WasteAcademy - kontakt WastePartner Management på telefon 70 22 50 28 eller mail: wpm@wpm.dk.

WasteAcademy? - DERFOR!

Fordi WasteAcademy:

  1. Uddanner virksomhedens medarbejdere.
  2. Tilpasses virksomhedens affaldssystem.
  3. Giver virksomheden en stærkere miljøprofil.
  4. Reducerer virksomhedens omkostninger.

I samarbejde med...

WasteAcademy samarbejder med miljørådgivningsvirksomheden WastePartner Management ApS. WasteAcademy's kvalitetsuddannelse indgår som en naturlig del af den vifte af miljøledelsesværktøjer der udbydes af WastePartner Management.

Læs mere om WastePartner Management ApS på www.wpm.dk

Miljøledelse på højt niveau

WasteAcademy matcher perfekt i et professionelt miljøledelsesprogram og supplerer et komplet og optimalt affaldssystem sammen med affaldsregistreringsportalen wastenet.dk.

Vi anbefaler wastenet.dk - som er et af Danmarks stærkeste værktøjer når det handler om at sikre virksomheden et altid komplet og opdateret overblik over bortskaffede mængder og økonomi relateret hertil.

Besøg wastenet.dk på www.wastenet.dk.

 

WasteAcademy ApS  ·  Kærvej 8  ·  2970 Hørsholm · CVR 36496495
Dudal Webdesign