Korrekt håndtering og bortskaffelse af affald reducerer virksomhedens omkostninger

Virksomhedstilpasset og effektiv uddannelse

Kom i gang med WasteAcademy

WasteAcademy - Uddannelse i korrekt håndtering af affald

WasteAcademy er Danmarks stærkeste uddannelsesportal når det handler om at uddanne virksomhedens medarbejdere i korrekt håndtering og sortering af affald.

Ideen bag WasteAcademy er, at tilbyde danske virksomheder en mulighed for at sikre, at virksomhedens medarbejdere løbende gennemgår en grundig uddannelse i korrekt affaldshåndtering og sortering - uden at den enkelte medarbejder skal sendes på dyre og tidskrævende eksterne kurser.

WasteAcademy designes og skræddersyes til den enkelte virksomhed. Det vil sige, at det er virksomhedens eget affaldssystem og affaldstyper som medarbejderne bliver uddannet i - og ikke blot, som ellers typisk, en generel orientering om affald. WasteAcademy kan indeholde præcis de elementer den enkelte virksomhed ønsker, eksempelvis de overordnede regler omkring affaldshåndtering, sorteringsvejledninger samt naturligvis en grundig indføring i de enkelte affaldstyper og opstillede containere på virksomheden.

For nærmere information om WasteAcademy - telefon 70 26 54 54

WasteAcademy? - DERFOR!

Fordi WasteAcademy:

  1. Uddanner virksomhedens medarbejdere.
  2. Tilpasses virksomhedens affaldssystem.
  3. Giver virksomheden en stærkere miljøprofil.
  4. Reducerer virksomhedens omkostninger.
WasteAcademy ApS  ·  Kærvej 8  ·  2970 Hørsholm · CVR 36496495
Dudal Webdesign