Korrekt håndtering og bortskaffelse af affald reducerer virksomhedens omkostninger

Virksomhedstilpasset og effektiv uddannelse

Uddannelse - på alle områder!

WasteAcademy er en uddannelsesportal der omhandler affaldsområdet og alle dets aspekter.

Ideen bag WasteAcademy er at skabe en mulighed for virksomheden, for at uddanne medarbejderne uden at de behøver at forlade virksomheden og deltage i eksempelvis dyre eksterne kurser. Medarbejderne kan deltage i undervisningen på WasteAcademy direkte fra deres eget skrivebord og via deres egen PC.

WasteAcademy er åben 24 timer i døgnet!

WasteAcademy kan besøges 24 timer i døgnet - 7 dage om ugen - 365 dage om året. Dermed er det problemfrit at tilpasse uddannelsen til den øvrige dagligdag i virksomheden - og skulle der komme noget i vejen - ja, så venter WasteAcademy blot indtil kursisten er klar igen. Således tilbyder WasteAcademy Danmarks nok mest fleksible uddannelse.

Virksomhedens affaldssystem - ikke naboens!

En anden grundlæggende ide bag WasteAcademy er, at medarbejderne skal uddannes i virksomhedens affaldssystem - ikke et generelt affaldssystem, som måske slet ikke rammer de fraktioner som virksomheden bortskaffer, eller et affaldssystem der ikke ligner den daglige håndtering af affaldet på virksomheden. WasteAcademy opbygges individuelt til den enkelte virksomhed, hvilket vil sige at alle virksomheder reelt får sin helt egen "personlige" uddannelsesportal. 

Dette sikrer et altid optimalt udbytte af uddannelsen, både for medarbejderne og for virksomheden.

WasteAcademy er altid aktuel!

Virksomheder har ikke statiske affaldssystemer. Affaldssystemer kan ændre sig, nye fraktioner kan dukke op, nye containertyper, ændret håndteringsform m.v.  WasteAcademy ajourføres let til eventuelle ændringer i virksomhedens system. Det årlige abonnement sikrer, at WasteAcademy til enhver tid kan opdateres til eventuelle ændrede forhold hos virksomheden - dermed er WasteAcademy altid aktuel, modsat mange andre uddannelser, hvor "mappen står på hylden" og ofte bliver forældet.

WasteAcademy reducerer omkostningerne!

WasteAcademy er en effektiv medhjælper når det handler om at sortere og håndtere virksomhedens affald korrekt. Der er "penge i skidtet" som et populært slogan lyder - og ja, der er penge i at håndtere og sortere affaldet korrekt. Med WasteAcademy kan eksempelvis helt nye medarbejdere "sendes igennem" og dermed hurtigt lære virksomhedens affaldssystem at kende - og ældre medarbejdere kan bruge WasteAcademy som en genopfriskning engang i mellem. 

WasteAcademy styrker virksomhedens grønne profil!

At signalere overfor samfund, kunder, medarbejdere og øvrige interessegrupper, at virksomheden har valgt at tilbyde alle deres medarbejdere en løbende og altid ajourført uddannelse i korrekt affaldshåndtering, er et stærkt værktøj i forhold til at styrke virksomhedens grønne profil. At signalere at virksomheden benytter WasteAcademy er at signalere opmærksomhed omkring miljøet - i disse tider vejer dette forhold tungere og tungere.

Hvis du mener, at WasteAcademy kunne være et interessant værktøj til din virksomhed eller hvis du har lyst til at høre nærmere om vores koncept, så er du meget velkommen til at kontakte os på 70 26 54 54.

 

 

 

WasteAcademy ApS  ·  Kærvej 8  ·  2970 Hørsholm · CVR 36496495
Dudal Webdesign